Doğum Günümüz Kutlu Olsun! – Astrolojik Bakış

Ekim ayını da bitirmek üzereyken bu ayın en önemli gününü ve ülkemiz için astrolojik olarak ne ifade ettiğini ele almaya çalışacağım.

Sorunların büyüklüğünü doğrudan yaşayarak gördüğümüz bu coğrafyada özgür, saygın ve bağımsız bir ülke olarak var oluşumuzu borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizin kurulduğu ay olarak Ekim ayı apayrı bir önem taşımakta. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, elde edilmesi son derece güç olan bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sonsuza dek sürebilmesini diliyorum.


Ülkemizin Doğum Haritası

Çoğumuzun bildiği gibi Ekim Ayı, genel olarak Terazi burcu, yıllara göre değişmek üzere, 23-24 Ekim’den itibaren Akrep burcu tarafından temsil edilir. Dolayısıyla 29 Ekim 1923 yılında kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, Güneş Zodyak’ta Akrep burcundayken ilan edilmiştir.

Astrolojide bireyler gibi, ülkelerin de doğum haritaları çıkarılabilmektedir. Ülkemizin doğum haritası, Cumhuriyetimizin kurulduğu yer olarak Ankara ve saati de 20.30 olarak alınarak çıkarılmaktadır.

Elementler ve Burçlar

astroloji

Her burç bir elementle özdeşleştirilmiştir. Klasik Batı Astrolojisinde Ateş, Toprak, Hava ve Su olmak üzere toplam 4 element vardır. Zodyak’taki 12 burç, 3’erli gruplar olarak sırayla bir element tarafından temsil edilir. İlk burç olarak kabul edilen KOÇ, Ateş elementi burcudur. Koçtan sonra sırayla tüm burçlar Ateş, Toprak, Hava ve SU element sırasını takip ederek sınıflandırılırlar;

ATEŞ               TOPRAK          HAVA              SU

Koç                  Boğa               İkizler             Yengeç

Aslan               Başak              Terazi              Akrep

Yay                 Oğlak              Kova                Balık

Bu tabloda da görebileceğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edildiğinde Güneş bir SU elementi burcu olan Akrep’te, Yükselen Burcu belirleyen ve ASC/DSC olarak tanımlanan eksende 1.evi kesen nokta ise yine bir SU elementi burcu olan Yengeç burcuna denk gelmiştir. Gezegenlerin ve eksenlerin hangi burçlara düştüğüne göre her harita için element analizi yapılır.

Element hesaplama yönteminde en önemli ağırlığı kısaca ASC olarak tabir edilen nokta ve Güneş ile AY’ın bulundukları burçların elementleri tutar. Bunların değeri 3’er puandır. Değerlendirmeye alınan diğer gezegenlere ise 1’er puan verilir. Her bir element, harita analizinde aldığı puan oranında o elemente atfedilmiş bazı davranış ve karakter özelliklerini harita sahibine aktarır. Eğer bir element haritada azsa kişide o elementin temsil ettiği bazı yönler eksik kalırken, fazla olması durumunda davranışlarda bazı aşırılıklar olabilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti haritasında SU elementi 9 puanla en ağırlıklı elementtir. Ateş elementi ve Toprak elementi hiç yokken, Hava elementi 6 puanla yine normalden fazladır.

Astrolojik - natal harita

Cumhuriyetimizin ve dolaylı olarak bu ülkede yaşayan bizlerin de genel davranış özelliklerini belirleyen baskın elementler yukarıda da söz ettiğim gibi SU ve HAVA elementleri olduğuna göre, Cumhuriyetimizin 94.yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerin anlamı dolayısıyla, bu ülkenin birer ferdi olarak farklı karakterlerde olsak da, olaylar karşısında takındığımız genel tavrın veya yansıttığımız ortak enerjinin kaynağını ve astrolojik sembolizme göre davranış tarzımıza nelerin etki ettiğini anlatmak istedim.

Astrolojik sembolizme göre davranış tarzımıza etkiler:

SU elementi, ağırlıklı olarak yoğun duyguları anlatır. Su ağırlıklı haritaların olaylara verdiği tepki aşırı duygusal olur. Akıl, mantık ve duygu sıralamasında duygular daima ön plana çıkar.

T.C. haritasının Yükselen Burcu olan SU elementi grubundan Yengeç’in aynı zamanda Öncü bir burç olması, toplum olarak verdiğimiz görüntünün de duygusal ataklar veya duygusal geri çekilmeler şeklinde olması, hiç şaşırtıcı gelmiyor.

Su elementinin verdiği diğer özellikler, mağdur olana karşı merhamet duyan, fedakar ve besleyici, verici, yardımsever, gereksiz alıngan, depresifliğe yatkınlık yanı sıra, misafirperver, sosyal, derin duygular ve derin yaralanmalara açık olmak, SU elementi burçlarında görülen durumlardır.

SU elementi burçlarını temsil eden hayvan türleri olan Yengeç, Balık ve Akrepler fizyolojik olarak da SU elementinin verdiği davranışsal sembolizmi üzerlerinde taşırlar. Her üçü de sert kabukları altında yumuşak bir gövde taşırlar. Aslında kabukları onların zırhıdır, çünkü kolay yaralanmaya müsait bir yapıları vardır. Binlerce yılda oluşturulmuş bu sembolizmin derin ve çok yönlü anlamlarına her bir yazıda yeri geldikçe değineceğim.

Ülke haritamızda olduğu gibi SU elementi fazlalığı zaman zaman elementin olumsuz yönlerini öne çıkarır. Örneğin; Duygusal güven ihtiyacı duymak, kolay etkilenmek ve manipüle edilmeye açık olmak, aşırı duygusal tepki vermek, fanatizm, intikam alma eğilimi, kırılganlık ve rasyonel olamamak ve mantığı dışlamak, feda etmeye ve feda olmaya aşırı anlamlar yüklemek, geniş bir hayal gücü, gerçekçi olmayan idealler peşinde olmak, fazla fedakarlık ve karşılığında fazla beklenti, bulamayınca da içe çekilmek, kurban olmak ve kurban etmeyi yüceltmek. Tüm bunlar ne kadar bizden davranışlar gibi görünüyor değil mi?

Tabii ki ülkeyi yöneten liderler, parti liderleri, parlamenter demokrasinin temeli olan Meclis ve buradaki milletvekillerinin bireysel davranışları kendi özel haritaları çerçevesinde ayrı karakterler ortaya koyacaktır. Ama burada konumuz, aynı ülkenin vatandaşları olarak genelleyebileceğimiz ortak davranış tarzımızı “ortak potansiyel enerjimiz” olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Kimi zaman sakin bir su gibi durgun, tepkisiz, hatta bazen inanılmaz şekilde pasif bir tavır sergilerken, kimi zaman çok dalgalı bir deniz gibi hırçın, agresif tavırlar içinde olabiliyoruz. Kimi zaman en kışkırtıcı olaylarda bile şaşırtıcı şekilde katı ve buz gibi soğuk, kimi zaman kaynayan bir suyun buharı gibi yakıcı ve ne şekil alacağı belli olmayan bir davranış tarzı sergileyebiliyoruz.

Kısa zaman dilimleri içinde suyun 3 hali arasında gidip geldiğimiz inkar edilemez bir gerçek.


Natal haritaların element analizi hesaplamasında toplam değer pek çok kaynakta 15 puandır. 4 elementin 3 veya 4 puan şeklinde birbirine yakın oranda dağılması en ideal olanıdır.

T.C. haritasındaki bir diğer baskın element, 6 puanla HAVA elementidir. HAVA elementinin verdiği özelliklere bakarsak; Sosyal, konuşkan, iletişim yönü ağır basan bir tip görürüz. Biraz ondan, biraz bundan derken her şeyi öğrenmeye meraklıdırlar. Aslında hava elementi SU elementinin tersine akılcıdır.

Fakat ülke haritamızda HAVA elementi de normalden fazla olduğundan, bu özellikler ya abartılı veya dengesiz bir şekilde ortaya çıkar. Örneğin; Farklı, genel kabullerin dışında fikirler peşinde olmak, ilgili ilgisiz pek çok şeye duyulan merak, birkaç konuya yoğunlaşıp öne çıkmak yerine pek çok konu içinde dağılmak ve fikirleri gerçekleştirmede zorluk verir. Kendi halimize güldüğümüz pek çok sözlü ve görsel esprideki gibi ilginç ama sürdürülemez fikir ve çözümlerle tipik bir “yurdum insanı resmi” geldi gözünüzün önüne değil mi?

Nasıl “ortak akıl” denilen bir düşünce tarzı varsa, bu da bizlerin ayrı inanç, fikir ve düşüncelere sahip olsak da ilginç bir şekilde hep birlikte ortaya koyduğumuz “ortak tepki” verme tarzımız.

Ülkemizde Liderler

Yine ne ilginçtir ki, ülkemizi yönetmek üzere seçtiğimiz liderlerin çoğu da SU ve HAVA grubu burçlara sahip liderlerdir. Ben bunu ancak şöyle izah edebiliyorum; Tek başımıza kendimize vekalet edebilecek bir kişiyi seçsek farklı özellikte birini seçebilecekken, bireyi olduğumuz toplum içinde, karşımıza çıkan adaylar arasından, nasılsa ortak bir ruhu temsil edeceğine inandığımız, kendisine öyle veya böyle bir karizma yüklediğimiz, ağırlıklı olarak da ortak inanç ve duygularımıza hitap edebilen adayları eksik bulsak da seçme eğiliminde oluyoruz.

Tarihimize bakınca durum apaçık ortaya çıkıyor. Ülkeyi bugüne dek yönetmiş liderler arasından farklı elementlere ait burçlardan olan liderler de tabii ki var, ancak çok azınlıktalar, ya da belki tam bir element analizi yapılabilse onlarda da SU ve HAVA ağırlığına rastlanabilir. Daha önceki bir kısım liderin de doğum tarihleri tam bilinmediğinden burcu da bilinmemektedir. Ülkemizi başbakan, Cumhurbaşkanı veya parti lideri olarak temsil etmiş olan liderlerden büyük bir kısmını ve burçlarını aşağıda listelemeye çalıştım.

SU elementi burçlarından olan liderler; Naim Talu (Yengeç), Şemsettin Günaltay (Yengeç), Deniz Baykal (Yengeç), S.Demirel (Akrep), N.Erbakan (Akrep), Yıldırım Akbulut (Akrep), Mesut Yılmaz (Akrep), Abdullah Gül (Akrep), R.T. Erdoğan (Balık), Ahmet Davutoğlu (Balık)

HAVA elementi burçlarından olan liderler; Bülent Ecevit (ikizler), Tansu Çiller, Erdal İnönü (İkizler), Turgut Özal (Terazi)

Görüleceği gibi bu bir tesadüf olabilir mi diye düşünmeden edemiyor insan. Demek ki görmek istediğimiz şeyleri bize gösterebilen liderlere doğru çekilme eğilimimiz var. Belki de zamanla astroloji konusunda ilgi ve merak arttıkça element eksikliğinin ve fazlalığının getirdiği olumsuzlukları bilinçli bir şekilde gidermenin yollarını öğreneceğiz ve bunu önce kendi haritalarımız üzerinde deneyimleyecek, sonra da yeni bir toplumsal ortak akılla daha farklı şeyler sunan liderlere çekileceğiz.

Çok zaman alacağından şüphem yok, ama başlangıç bitirmenin yarısıdır.


Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkenin gelişimi için olumlu çaba göstermiş, kaybettiğimiz ve halen yaşayan tüm liderlere saygılarımla.

Nice 29 Ekim’ler kutlamak dileğimle.

cumhuriyet bayramı- astrolojik

Kaynak;

  • Astrolojide Temel Kavramlar-Öner Döşer
  • https://astrolibrary.org/elements/
  • http://listelist.com/turkiye-basbakanlari/
  • https://www.google.com.tr/search?liderlerindogum tarihi

Cevap Yaz

Lütfen yorumunuzu yazın!
İsminizi yazınız